Laetitia Griffith (1965)

 

Contactadres: info@laetitiagriffith.nl

Curriculum Vitae

 

Huidige functies

Lid Raad van commissarissen TenneT TSO GmbH (2018-)

Lid Raad van commissarissen Gassan Diamonds BV (2017-)

Voorzitter Raad van Toezicht NL Filmfonds (2016-)

Vice-voorzitter Raad van commissarissen KPMG (2015-)

Lid Raad van commissarissen TenneT Holding BV (2015-)

Voorzitter Raad van commissarissen Holding Nationale Goede Doelen Loterijen NV (2012-)

Bestuursvoorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche (2010-)

Bestuurslid VNO-NCW (2010-)

Bestuurslid Staetshuys Fonds (2008-)

Bestuurslid Nationale Haringpartij (2007-)

 

Loopbaan

2011-2016  Staatsraad. Afdeling Advisering van de Raad van State

2013-2016  Commissaris HCSS/TNO

2013-2015  Commissaris Nuon

2011-2013  Commissaris Koninklijk Instituut voor de Tropen

2006-2010  Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD. Woordvoerder voor Politie en veiligheid, AIVD, Brandweer, rampen- en crisisbestrijding en Staatsrecht

2005-2006  Wethouder gemeente Amsterdam. Portefeuille FinanciĆ«n, Economische Zaken, Luchthaven, ICT, Inkoop en Deelnemingen van de

2003-2005  Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD. Woordvoerder voor de justitieportefeuille en medisch-ethische aangelegenheden

1998-2003  Senior juridisch medewerker / beleidsadviseur bij het Directoraat Generaal Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie

1995-1998  Secretaris van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie

1993-1995  Juridisch medewerker bij de Directie Staats- en Strafrecht van het Ministerie van Justitie

 

Voormalige nevenfuncties

2006-2019  Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van de Nederlandse Bachvereniging

2011-2015  Bestuurslid Stichting Beheer Aandelen Fondsenbeheer Nederland

2011-2014  Bestuurslid ABN AMRO Foundation

2010-2012  Voorzitter Raad van Advies Nationale Jeugdraad

2007-2011  Bestuurslid Stichting Machiavelli

2007-2010  Bestuurslid Stichting Holland Festival

2006-2014  Bestuursvoorzitter Prinses Beatrix Spierfonds

2006-2010  Lid Raad van Advies FotoFestival Naarden

2005-2013  Lid Raad van Toezicht Stichting Gemeentemuseum Den Haag

2005-2013  Lid Raad van Toezicht Stichting Escher Collectie

2004-2014  Ambassadeur Nationaal Fonds Kinderhulp

 

Opleiding

Nederlands recht, Vrije Universiteit Amsterdam (1987-1992)

Master of Public Administration, Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (2000-2002)

New Board Program, Nyenrode Business Universiteit (2010-2012)